History – Historia

History of the Polish Saturday School, Ashfield.

Professor George Goebel founded the school in 1954. In his honour, the school began to bear his name after his death. When first established, the school held classes at the „Dom Polski” meaning Polish house, on Liverpool Road in Ashfield. Later the school was moved closely to the State School building. After several years classes were moved to De La Salle College in Ashfield in 1994, followed by the school’s current home, Bethlehem College, also in Ashfield. The school has built a strong foundation in the local community together with the Polish Club in Ashfield, local businesses and families that live in the neighbourhood. This year marks the school’s 60th anniversary, celebrated through a mass and concert held at the Polish Club in Ashfield and attended by almost 200 people from the wider community including students, families, alumni, teachers, local business representatives and friends. For 60 years the school has taught primary school students the Polish language, as well as subjects ranging from European geography, history, religion and art. Organisations associated with the school include the Polish Educational Society in NSW and the NSW Federation of Ethnic School Inc. 

George Goebel

Professor George Goebel, founder of the Polish Saturday School in Ashfield was also a tireless activist of the Polish education floodplain, a dedicated heart and soul of Polish youth and children in Australia, the initiator and the first chairman of the Educational Polish community in Australia, the first editor of the Teachers’ Guide, and the founder and first editor of the Voice of the Young in the Catholic Weekly (later renamed the Polish Weekly). He died suddenly in Sydney on 26 February 1972, at the age of 81. The funeral was held at St Vincent’s Catholic Church in Ashfield and his body laid to rest at Rookwood Cemetery. May he rest in peace as we continue to honour and respect his memory through the school. 

George Goebel

George Goebel

Zarys Historyczny

Szkoła powstała w 1954 roku. Założył ja profesor Jerzy Goebel. Po jego śmierci nasza szkoła zaczęła nosić jego imie. W pełnym brzmieniu nazywała sie odtąd Polska Sobotnia Szkoła w Ashfield im. Prof. J. Goebla. Na początku zajęcia odbywały sie w Domu Polskim 182 Liverpool Road, Ashfield. Później szkoła została przeniesiona na druga stronę ulicy Liverpool Rd do budynku szkoły stanowej. Po kilku latach nauki w tej szkole w 1994 przenieśliśmy sie do De La Salle College w Ashfield i kolejnie w 2007 do Bethlehem College w Ashfield. Od wielu lat nauczanie języka polskiego prowadzone jest tylko na poziomie szkoły podstawowej w klasach od 0 do 6. Organizacjami, które patronują naszej szkole są Polska Macierz Szkolna w NPW i NSW Federation of Ethnic School Inc.

Jerzy Goebel

Syn Ziemi Lwowskiej, profesor gimnazjum, niestrudzony działacz na niwie oświaty polskiej, oddany sercem i dusza młodzieży i dzieciom polskim w Australii, inicjator i pierwszy przewodniczący Komisji Oświatowej Polonii Australijskiej, inicjator i pierwszy redaktor Poradnika Nauczycielskiego, inicjator i pierwszy redaktor Głosu Młodych w Tygodniku Katolickim (później w Tygodniku Polskim), stały współpracownik i niezawodny przyjaciel Tygodnika Polskiego. Zmarł nagle w Sydney dnia 26 Lutego 1972 roku, przeżył lat 81.Pogrzeb odbył sie 4 marca 1972 z kość. Św. Wincentego w Ashfield na cmentarzu w Rockwood.